Menu Content/Inhalt
Kirker og kapeller Skriv ut E-post
kirke.jpg 

En av de desidert største budsjettpostene for drift av kirker, er oppvarming! En typisk kirkebygning representerer en gedigen utfordring til oppvarming i de Nordiske landene med vår strenge vintre. Naturligvis skyldes dette den klassiske utformingen med enorme luftvolumer, kolossale takhøyder, og den svært store temperaturforskjellen inne/ute. Det er med andre ord behov for å varme opp disse kolossale luftvolumene hver dag vinteren igjennom for å skape utholdlige vilkår innendørs for et begrenset tidsrom. Strategisk plasserte kvartsvarmere som distribuerer retningsstyrt varme umiddelbart dit hvor folk oppholder seg, er en utrolig kostnadsrasjonell måte å løse denne utfordringen på.

kirke2.jpg

 Se nærmere på våre modeller:
    Apollo

 
Blue Sky AS, Tlf 23 38 31 90, Faks 94 77 08 86
Copyright Blue-Sky AS
designed by www.madeyourweb.com