Menu Content/Inhalt
Gårdsbruk / gartnerier Skriv ut E-post

bondegard.jpg
Gårdsbruk representerer en kundegruppe som kan finne anvendelse for en rekke ulike kvartsvarmere for å rasjonalisere energi- forbruket. En gårdbruker har driftsbygninger med store luftvolum, dyrehold, maskinpark med vedlikeholdsbehov, etc.
Erfaringer fra gårdsbruk viser at en enkelt varmelampe på 1500W plassert over en binge med kalver resulterer i at svakelige eller syke dyr oppsøker den ekstra varmen, og derved overkommer lettere sykdomsangrep enn om varmen ikke var der. Dette gir dyreeieren et tidlig signal på at dyret ikke er helt i form, og man kan iverksette forebyggende tiltak uten at dyret på annen måte avslører sykdoms- tegn. Bekreftede forsøk i England viser reduserte veterinær- omkostninger på 75 % i forhold til ikke å benytte seg av såpass enkle tiltak.
I forhold til vedlikehold av maskinpark er våre mobile varmelamper ideelle for enkelt å generere en kraftig retningsstyrt varme ved behov i et ellers uoppvarmet lokale, sørge for tilskudd av varme for de som bearbeider matvarer som grønsaker, etc., uten at varmen forringer kvaliteten. Mulighetene er mange og enkle, sammenlignet med andre konvensjonelle løsninger.

Se nærmere på våre modeller:
Ibiza
Apollo
Harvy Beaver og Spotter
 
Blue Sky AS, Tlf 23 38 31 90, Faks 94 77 08 86
Copyright Blue-Sky AS
designed by www.madeyourweb.com