Hvorfor kvartsvarme? Skriv ut

Kvartsvarme er betegnelsen vi bruker for varme avgitt i det kortbølgede spekteret av infrarød stråling. Våre kvartsvarmere er basert på kvarts-halogen elementer, som ikke bør forveksles med kvartselementer som ikke er basert på halogentilsetning i elementene. Halogenet gjør at elementet er i stand til å repetere prosessen som skaper den intense varmeutviklingen igjen og igjen, inntil elementet uvergelig og plutselig slutter å virke. De fleste av våre elementer har en levetid på mellom 7.000 – 10.000 timer! (unntak for IP54-løsninger som ”Algarve” og Vega, samt for Carnival).

Kvarts-halogen elementer har samme effekt i den siste effektive levetimen som i den første! Dette er absolutt ikke tilfelle for de kvartsvarmerne som ikke er basert på halogentilsetning.

Enda mer brutal bli sammenligningen mot de gammelmodige ”Infrarøde terrassevarmerne” eller ”varmelistene” på 1000W og 2000W som veldig mange har på sine verandaer og terrasser. Disse virker i prinsippet som panelovner, med et varmeelement som skal forvarmes til en gitt temperatur med formål og varme luften rundt. Dette er i overkant ambisiøst utendørs..

Kortbølgevarmerne er spontane, kvartselementet når maksimumstemperatur innen det er gått ett sekund! Strålene varmer ikke luften, men kun det som stopper strålen, derfor kan man retningsstyre varmen og punktvarme et gitt område, selv utendørs. Dette gir de unike egenskapene som er spesielt høyt verdsatt hos de mange serveringsstedene som har oppgradert sine utearealer for å tilfredsstille strenge røykebestemmelser.

Kun fantasien setter begrensninger for hvor man skal kunne nyttiggjøre seg dette i vinterlandene i Skandinavia.

Se nærmere på noen av våre løsninger.